Organisatie


Technische Dienst
Een aantal koorleden vormt met elkaar de Technische Dienst (TD).  
De TD zorgt voor het onderhoud, het vervoer en de plaatsing van de apparatuur en instrumenten.

Het bestuur
-     voorzitter :  Karel Brenninkmeijer            
      0515 – 416431 /  karel@brenninkmeijer.nl 

-     secretaris :    Amber Meijer    
       06 57 99 60 27  / secretaris.gkevergreens@gmail.com 

-    penningmeester :  Wim Luiks 
     0515 - 417139  / wim.luiks@gmail.com

-     public relations : Ria Visser

-    algemeen :  vacant
    
Postadres
Secretariaat EVERGREENS
IJlsterkade 126-302 
8608 AC    SNEEK  
     
Muziekcommissie
Elke stemgroep heeft een afgevaardigde in de muziekcommissie. De commissie doet samen met de dirigent  voorstellen voor de te zingen muziek.  

Muziekarchivaris
De muziekarchivaris beheert de bladmuziek en begeleidingspartijen, zoveel mogelijk digitaal. 
De muziekarchivaris draagt er zorg voor dat nieuwe nummers worden verspreid onder de leden en worden opgeslagen in het archief. 

Lief en leedcommissie
 De commissie geeft aandacht aan bijzondere gebeurtenissen bij leden.  

Begeleiding
Een combo begeleidt het koor. 
DSC_6188_bew (Medium).jpg

-        pianist   :   Ids Verbeek  
-        gitarist   :  Niek Brink  
-        bassist :   Ronald Postma  
-        drummer  :  Leo Roodhof 
Bankrekening en KvK
 Wij staan ingeschreven bij de KvK onder nummer  60876417
Onze bankrelatie is : NL06 RABO 0127 0483 16
Agenda

Muziekfestival

Op 7 oktober 2023 van 13:00 uur tot 18:00 uur
locatie: Mfc De Spil

Concert Bloemkamp

Op 21 oktober 2023 van 15:00 tot 16:00 uur
locatie: Bloemkamp Bolsward

Kerstkorenfestival centrum Sneek

Op 16 december 2023 van 13:00 tot 17:00 uur
locatie: