• Organisatie


  Technische Dienst
  Een aantal koorleden vormt met elkaar de Technische Dienst (TD).  
  De TD zorgt voor het onderhoud, het vervoer en de plaatsing van de apparatuur en instrumenten.

  Het bestuur
  -    voorzitter :  Ria Visser                  
         0515 – 858811  
        mdmvisser@live.nl
  -    secretaris : Gert Verschoor   
        0515 - 421579
        gerrit50@home.nl
  -    penningmeester :  Wim Luiks 
       0515 - 417139 
  -    public relations : vacant
  -    algemeen :  vacant
       
  Muziekcommissie
  Elke stemgroep heeft een afgevaardigde in de muziekcommissie. De commissie doet samen met de dirigent  voorstellen voor de te zingen muziek.  

  Muziekarchivaris
  De muziekarchivaris beheert de bladmuziek en begeleidingspartijen, zoveel mogelijk digitaal. 
  De muziekarchivaris draagt er zorg voor dat nieuwe nummers worden verspreid onder de leden en worden opgeslagen in het archief. 

  Lief en leedcommissie
   De commissie geeft aandacht aan bijzondere gebeurtenissen bij leden.  

  Begeleiding
  Een combo begeleidt het koor. 
   DSC_6188_bew (Medium).jpg

  -       pianist  :   Ids Verbeek  
  -       gitarist  :  Niek Brink  
  -       bassist:   Ronald Postma  
  -       drummer :  Leo Roodhof 
  Bankrekening en KvK
   Wij staan ingeschreven bij de KvK onder nummer  60876417
  Onze bankrelatie is : NL06 RABO 0127 0483 16 • De agenda is leeg.