Organisatie


Technische Dienst
Een aantal koorleden vormt met elkaar de Technische Dienst (TD).  
De TD zorgt voor het onderhoud, het vervoer en de plaatsing van de apparatuur en instrumenten.

Het bestuur
-     voorzitter :  Karel Brenninkmeijer            
      0515 – 416431 /  karel@brenninkmeijer.nl 

-     secretaris :    Ria van der Schuit   
       secretaris.gkevergreens@gmail.com 

-    penningmeester :  Wim Luiks 
     0515 - 417139  / wim.luiks@gmail.com

-     public relations : Ria Visser

-    algemeen :  Ronald Postma
    
Postadres
 gkevergreens@gmail.com

     
Muziekcommissie
Elke stemgroep heeft een afgevaardigde in de muziekcommissie. De commissie doet samen met de dirigent  voorstellen voor de te zingen muziek.  

Muziekarchivaris
De muziekarchivaris beheert de bladmuziek en begeleidingspartijen, zoveel mogelijk digitaal. 
De muziekarchivaris draagt er zorg voor dat nieuwe nummers worden verspreid onder de leden en worden opgeslagen in het archief. 

Lief en leedcommissie
 De commissie geeft aandacht aan bijzondere gebeurtenissen bij leden.  

Begeleiding
Een combo begeleidt het koor. 
-        pianist        :   Itske Brakels  
-        gitarist       :  Niek Brink  
-        bassist       :   Ronald Postma  
-        drummer  :  Leo Roodhof 

Bankrekening en KvK
 Wij staan ingeschreven bij de KvK onder nummer  60876417
Onze bankrelatie is : NL06 RABO 0127 0483 16
Agenda

Optreden Bonifatiushuis Sneek

Op 28 september 2024 van 15:00 tot 16:30 uur
locatie:

Dubbelconcert EVERGREENS met Eljakim uit Bolsward

Op 19 oktober 2024 van 20:00 tot 22:00 uur
locatie:

Optreden Greunshiem Leeuwarden

Op 21 december 2024 van 14:30 tot 16:30 uur
locatie: